Sluit [X]   
 

Koudenhorn Kazerne in 1886: oprichting Militaire School Haarlem te Haarlem

© 1999-2020, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 24-5-2020

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Uithoorn

Over Fort bij Uithoorn zijn 31 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1885 aanleg aardwerk
1894 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1909-1911 bouw bomvrije gebouwen door G.J. van Slingerland
9 januari 1913-11 januari 1916 Fortwachter Boortman tijdelijke wachter
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit?
22 augustus 1914 Korporaal Thijssen "Vorige week hebben we Zondagsavonds onderling een soiree georganiseerd en een van de nummers was het aanbieden van twee reusachtige kransen met linten in de nationale kleuren aan de beide officieren, namens de bezetting. ... het plan was uitgegaan van de gewone manschappen; geen wonder dan ook dat de twee heren werkelik getroffen waren."
12 september 1914 Korporaal Thijssen "Het militaire werk is absoluut afgelopen, we doen niets anders meer dan ons de verveling van 't lijf houden door een marsch, of voetballen, of wat oefenen. Maar met dat moderne geschut is zo weinig te oefenen, in 10 minuten weet zelfs een leek er al alles van."
17 september 1914 Korporaal Thijssen "Het mooie weer is op; vandaag bovendien een idioot drukke dag gehad, want de majoor is ziek, en nu heb ik de zaakjes waargenomen. Naar rangen wordt hier niet erg meer gekeken, heel prakties zorgen we alleen dat alles in orde komt ..."
29 november 1914 Korporaal Thijssen "Maar wel heb ik mij meester gemaakt van een analfabeet, 'n kerel van 34 jaar die lezen noch schrijven kan, en 't stilgehouden had!"
1915 beide 6 cm Kazemat kanonnen revers permanent of tijdelijk elders als luchtdoelkanonnen
29 januari 1915 Kanonnier Gaveel gedetacheerd in Uithoorn
12 februari 1915 Korporaal Thijssen "Intusschen wordt ons land hoe langer hoe meer 'n katje dat niet zonder handschoenen aan te pakken is, en dat sleept ons misschien overal zonder kleerscheuren doorheen."
2 april 1915 Korporaal Thijssen "... innerlik zijn we geen van allen zo ontzettend erg huisvader, als we dachten; er kunnen omstandigheden komen, zoals de oorlog ze in 't buitenland al gebracht heeft, en waarvan wij hier al 't begin hebben, dat er in de mannen oer-instinkten wakker worden, die alle familiebanden doen verslappen ..."
2 april 1915 Korporaal Thijssen "In 't begin heb ik het dwaas gevonden, toen de lui zeiden en schreven: dat niets doen veel moeiliker is dan vechten; maar nu begin ik het te begrijpen. Als alles zonder oorlog hier afgelopen is, hoeft men heus niet te denken dat de Hollandse soldaten geen krachtproef hebben afgelegd ..."
12 april 1915 Kanonnier Gaveel kwartierarrest wegens ontbreken op appél
14 januari 1916-28 augustus 1933 Fortwachter Boortman fortwachter
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling?
1924 lokaal in gebruik voor opslag materieel
28 mei 1926 vestingwerk van de derde klasse
1929-1936 sloop magazijnknecht woning
1944 tweede toegangsdam aanwezig
1944-1945 gebruikt t.b.v. Vordere Wasserstellung
juni 1945 ongeval handgranaat, 1 dode
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
20 augustus 1956 overgave van Territoriaal Bevelhebber West aan Genie
ca. 1958-1960 opslag diversen MAAP/MGDM/Mundepcie
19 februari 1959 opheffing als vestingwerk
ca. 1960 fortwachterswoning vervangen
≥1975-ca. 1992 gebruik door Operaties / Organisatie A
7 mei 2014 Duitse granaat onschadelijk gemaakt

Dag 7 juli

Voor vandaag 7 juli zijn 8 gebeurtenissen bekend:

Maand juli

Voor de huidige maand juli zijn 154 gebeurtenissen bekend:

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

17 juli

18 juli

19 juli

20 juli

21 juli

22 juli

23 juli

24 juli

25 juli

26 juli

27 juli

28 juli

29 juli

30 juli

31 juli

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
BudgetGift.nl Goedkoop, vakkundig en snel. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)