Sluit [X]   
 

Flugmeldemess-stellung Seeadler in 1944: afgesloten van telefoonnet

© 1999-2017, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 26-4-2017

Sector Sloten

Fort bezuiden Spaarndam

(Linker Vleugelwerk van Spaarndam, Fort Spaarndam Zuid; Volksmond: "Fort Zuid")

Beperkt toegankelijk

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Oude Spaarndammerpolder en is, samen met het Fort benoorden Spaarndam, onderdeel van de grotere Positie bij Spaarndam werken.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van het acces gevormd door den Slaperdijk met den Westlaan en den Straatweg op den Zuidelijken berm van den Slaperdijk" en "het acces gevormd door het Noorder-Spaarne met de daarlangs voerende kunstwegen".
Zie ook Fortmanoeuvres 1903.

Bezetting:

177 (1901), 168 (1920), 5 off. en 12 onderoff. en 152 mansch. = 169 tevens 175 logies in bergloods (1924); 2e Regiment Vestingartillerie, 3e Bataljon, 1e tot 3e Compagnie (1913-1922)
Zie Kanonnier Couenberg, Gedeputeerde van Diepen, Soldaat Kortenhorst en Vrijwilliger De Vries. Zie ook Garnizoenen.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Type A, onversterkt beton. De stormdeuren aan weerszijden van het hoofdgebouw zijn ongewoon van stijl. De muurschilderingen zijn uniek. Het fort heeft een directe relatie met de omliggende verdedigingswerken. De fortwachterswoning bevindt zich aan de keelzijde van het fort.
De aanwezige muurschilderingen zijn onder andere door Soldaat Kortenhorst gemaakt.

Volgens een verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) stond in 1944 een zware luchtdoelmitrailleur op het dak van het fort.

Van voor 1958 tot circa 1980 lag in het fort gereedheidsmunitie opgeslagen voor eenheden in de Koudenhorn Kazerne en Ripperda Kazerne te Haarlem. Een tekening over munitieopslag (z.d.) noemt 923 Bataljon Infanterie en het Mob.mag. Halweg als gebruikers.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden.

Flora & Fauna:

De graslandvegetatie aan de bovenzijde van het fort is gevarieerd, voor het overige domineren hoge grassen. Interessante soorten zijn ruige leeuwentand en de vrij zeldzame bermooievaarsbek. De dagvlinderfauna is matig ontwikkeld, maar herbergt wel de Rode lijstsoort bruin blauwtje. De ijsvogel broedde in 2008 langs de fortgracht.

Eigenaar:

Recreatieschap Spaarnwoude

Gebruiker:

Diversen o.a. Cafe-terras Fort Zuid

Gebruik:

Kinderopvang, kanovereniging e.a.

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Onderhoud:

Originele staat, constructie is goed (gerestaureerd).

Keel

Het aanzicht van de keelzijde tijdens de herfst.
(Foto: © René Ros, 2001)

Toegang

De keelzijde van het fort met de gereconstrueerde toegangsbrug na de restauratie.
(Foto: © René Ros, 1999)

Poternedeur

Hefkoepel

Uitgang

Lokaal 19

De zuidelijke poternedeur en het frontgebouw na de restauratie (boven). De uitgang van het hoofdgebouw naar het rechter terreplein was voor de restauratie bedekt met grond (onder).
(Foto's: © René Ros, 1999 & 2003)
De ingang, van binnenuit gezien, van het hefkoepelgebouwtje met een munitie-nis (boven). Het interieur van de gang bij de rechter keelkazemat (onder).
(Foto's: © René Ros, 1999 & 2000)
Fort bij PenningsveerPositie aan de Liede Sectorpark Halfweg Fort benoorden SpaarndamPositie bij Spaarndam

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op foto-site Flickr Stelling van Amsterdam op foto-locatie site Panoramio Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

www.stelling-amsterdam.nl wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Wijnimport J. Bart levert ruim 800 gastronomische wijnen uit 17 landen exclusief aan de horeca en zakelijke markt vanuit o.a. Fort benoorden Purmerend. (Advertentie)