Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1916: "Het territoraal zeegebied (voor zoover dit nog niet geschied is)...

© 1999-2017, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 10-12-2017

Mensen

Genieofficier Dudok

Naam voluit:

Willem Marinus Dudok

Geboren:

6 juli 1884, Amsterdam (Noord-Holland)

Overleden:

6 april 1974, Hilversum (Noord-Holland)

Levensloop:

Willem Dudok werd op 6 juli 1884 in Amsterdam geboren. Zijn moeder is Cornelia Bertha Holst, pianiste, en zijn vader is Johannes Cornelis Dudok, violist. Willem was de tweede van vier kinderen.

Na de lagere school en de eerste drie jaar van de HBS kreeg hij vanaf 1900 een elementaire militaire vorming aan de Cadettenschool Alkmaar.
In 1902 begon hij een opleiding tot genieofficier aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda waar hij op 24 juli 1905 afstudeerde als 2e luitenant der Genie.
Op 24 december 1903 werd hij vrijgesteld van de militie omdat hij al als cadet in dienst was.

Daarop werd hij geplaatst bij de telegrafistendienst van het Regiment genietroepen Utrecht. Twee jaar later, op 14 november 1907, promoveert hij tot 1e luitenant.

Fort aan de Middenweg

In 1910 volgt overplaatsing naar de Staf der Genie te Amsterdam als fort-bouwmeester, maar hij woont niet in de hoofdstad. In dat dienstverband heeft hij in Uithoorn en Purmerend gewoond en gewerkt. Hier deed hij zijn eerste ervaringen op met betonbouw.

Van 12 mei 1910 tot 18 januari 1911 woonde hij in Uithoorn bij de familie C. van der Bijl. Willem Dudok moet als fort-bouwmeester betrokken zijn geweest bij de bouw van de bomvrije gebouwen van Fort aan de Drecht, Fort bij Uithoorn en Fort Waver-Amstel welke van 1909 tot 1911 gelijktijdig werden gebouwd. Hij moet daarbij hebben samengewerkt met Aannemer Van Slingerland.

Van 18 januari 1911 tot 7 april 1911 woonde hij in Amsterdam. Vanaf 7 april 1911 woonde hij in Purmerend waar hij in het huwelijk trad en daar werd ook zijn eerste kind geboren.
Op 2 augustus 1912 verhuist het jonge gezin naar Zuiddijk 15, de fortwachterswoning van Fort aan de Middenweg. In hetzelfde jaar werd begonnen met de bouw van de bomvrije gebouwen van dit fort.
Het bevolkingsregister meldt vervolgens dat ze per 1 april 1913 naar Leiden zijn verhuisd.

Willem Dudok trad in 1911 in het huwelijk met Aletta Smit die hij had leren kennen toen hij eerder in haar Delftse ouderlijk huis ingekwartierd was geweest. Uit het huwelijk wordt in hetzelfde jaar dochter Maria geboren. In 1914 wordt hun zoon Johannes Cornelis geboren.

Dudok in tekenkamer

In 1913 heeft hij de rang van kapitein-ingenieur en wordt hij Plaatsvervangend directeur van Gemeentewerken te Leiden. Het volgende jaar wordt hem eervol ontslag uit het leger verleend.

In Leiden heeft hij diverse gebouwen ontworpen en gebouwd. Maar vanaf 1915 wordt hij directeur van Gemeentewerken van de gemeente Hilversum. Sinds 1928 zelfs als gemeentearchitect hetgeen hij tot zijn pensionering in 1954 blijft.
Hij ontwerpt in die perioden vele kenmerkende beton-gebouwen volgens de 'Nieuwe Bouwen' stroming; voor de gemeente Hilversum maar ook voor anderen. Buiten Hilversum onder andere het Monument op de Afsluitdijk en het kantoorgebouw van de Hoogovens te Velsen.

Stadhuis Hilversum.

Willem Dudok overleed in 1974 en werd begraven op de door hemzelf in 1927 ontworpen Noorderbegraafplaats in Hilversum, onder een eveneens door hemzelf ontworpen grafsteen. Anno 2015 is het graf nog aanwezig.

Bron:

Han Timmer, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis;
G. Ernsting, Historisch Genootschap Beemster

Foto's: Nationaal Archief

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op foto-site Flickr Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)