Sluit [X]   
 

Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam in 1894: aanbesteding t.w.v. 325.000 gulden/4.530.500 euro te Uitgeest

© 1999-2019, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 2-10-2019

Mensen - Overigen

Let op: dienstplichtigen werden formeel op groot verlof gezonden voor hun normale burgerbestaan. Genoemde periodes of data van ontslag betekenen niet dat zij lange periodes onder de wapenen zijn geweest (daadwerkelijke dienst).

Interbellum (1918 - 1939)

Van een aantal personen is nog te weinig informatie bekend. Deze personen hebben daarom geen eigen informatie pagina maar worden hieronder genoemd.

 

Fortwachter Boortman

Jean Egbertus Boortman werd geboren op 10 juli 1874. Hij trouwde op een onbekende datum met Maria Anna Rosier. Uit het huwelijk kwamen 16 kinderen voort waarvan er drie bij de geboorte overleden.

Boortman was vanaf 9 januari 1913 tijdelijk wachter en per 14 januari 1916 fortwachter, tevens Magazijnknecht der Artillerie, van het Fort bij Uithoorn. Per 28 augustus 1933 stopte hij als fortwachter omdat vanaf dat jaar de fortwachters ook zorg moesten gaan dragen voor het onderhoud van het fort en de 59-jarige Boortman zag dat niet meer zitten. Op 27 december 1955 overleed hij in Haarlem.

 

Fortwachter Van Capelle

Was van 4 maart 1924 tot vermoedelijk 1929 fortwachter van het Fort aan het Pampus.

 

Fortwachter Giele

Sergeant-majoor Giele was fortwachter van Fort bij IJmuiden van 1928 tot de mobilisatie van 1939.

 

Fortwachter Kruishaar

Johannes Bernardus Kruishaar (Jan) werd op 12 september 1885 geboren in de gemeente Nieuwer-Amstel. In december 1904 werd hij aangewezen voor de militieplicht en gaf daarbij op broodbakker van beroep te zijn en bij de zeemilitie te willen dienen. HIj heeft ook gewerkt bij de politie en een houthandel, maar het is niet bekend wanneer dat was.

Het is niet bekend of en bij welke eenheid hij zijn militieplicht heeft vervuld maar dit zou in de periode 1905-1906 hebben kunnen plaatsvinden. In mei 1906 verhuisde hij naar Amersfoort omdat hij beroeps-militair bij de cavalerie werd. Hij was huzaar (soldaat), vermoedelijk bij het 1e Regiment Huzaren, maar zou gepromoveerd zijn tot een onder-officiersrang. Helaas is niet bekend hoe en waar hij de mobilisatie van 1914-1918 doorbracht.
Jan trouwde op 12 juni 1912 in Amsterdam met Alijda ter Beest (*18-4-1889 Utrecht) en ze kregen samen vijf kinderen.

In de loop der tijd werd hij vrijwel geheel doof. Omdat er geen algemeen sociaal vangnet was, was de functie van fortwachter/militaire wachter een mogelijkheid om beroeps-militairen een rustige, weinig belastende functie te geven. De sociale verbetering speelde een rol bij de selectie van de wachters.
Hij solliciteerde op een functie en op 22 oktober 1930 betrok Jan met zijn gezin, de wachterswoning van het Magazijn Venserpolder in de functie van "militaire wachter". Hij had een revolver als dienstwapen en oefende daarmee maandelijks op een schietbaan.
Er was één loods met een ommuurde buitenruimte, van hetzelfde model als het nog bestaande Kruitmagazijn bij Spaarnwoude. Hierin waren houten kisten met waarschijnlijk munitie opgeslagen.
Het huis was mooi en goed onderhouden maar wel afgelegen zodat de kinderen weinig speelkameraden hadden. Er was een goede band met het fortwachtersgezin Vogelsang op het naastgelegen Fort in de Laander- en Westbijlmerpolder.

Na de Duitse inval in mei 1940 weigerde Jan onder de bezetter te werken en verhuisde per 27 augustus naar Amsterdam. Hij kreeg een functie bij het hoofdpostkantoor en moet ook divers los werk hebben gedaan.
Na het eind van de oorlog kreeg hij van de Landmacht het eerste recht om terug te keren naar zijn oude functie welk aanbod hij aannam. Op 12 maart 1946 keerde het gezin terug naar de Venserpolder.
Van februari 1947 tot en met januari 1951 werden 12 ter dood veroordeelde landverraders geëxecuteerd op het Fort in de Laander- en Westbijlmerpolder. De salvo's werden buiten het fort gehoord.

De laatste kinderen gingen uit huis en op 16 maart 1959 verhuisde hij (73) en zijn vrouw (69) naar een woning in de Amsterdamse Kinkerbuurt. Jan heeft er nog 12 jaar gewoond en overleed op 11 januari 1971. Zijn vrouw overleed iets meer dan een jaar later, op 20 januari 1972.
Jan was Rooms-katholiek en werd begraven op de R.K. Begraafplaats Buitenveldert, zijn vrouw was Nederlands-Hervormd en werd begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.

 

 

Soldaat Ouweneel

Op 11 april 1919 (stempel 12 april) werd een prentbriefkaart met een afbeelding van de Kavalleriekazerne en de volgende handgeschreven tekst vanuit Amsterdam verzonden:

Eindelijk stuur ik eens een kaart van [???] anders gelooft u nog niet dat ik in Amsterdam geweest ben. Wanneer ik met verlof kom, weet ik niet, maar het is te hopen van gauw, want ik had de eerste met verlof gemoeten, maar je mag niet als je in zoo'n stad ben. Wij gaan morgen Woensdag terug naar [Bergen?] op [sloffen?]. Nu de groeten aan allen. Je broer Henrij.

De kaart was geadresseerd aan "mej. G. Ouweneel, Tolhuislaan 51e Rotterdam".

Waarschijnlijk was Hendrik Ouweneel (*16-4-1898 Rotterdam, †8-12-1973 Rotterdam) de afzender van de kaart. Zijn zuster, de geadresseerde, is dan Gerritje Ouweneel (*22-5-1893 Rotterdam, †31-1-1983).

 

Soldaat Prins

Soldaat Jan Prins (geb. 1911) was soldaat op het Fort bij Hinderdam tijdens de mobilisatie van 1939. Hij is vermoedelijk in 2009 overleden.

 

Fortwachter Wolse

Van 30 juni 1919 tot 28 oktober 1930 was Paulus Marinus Wolse fortwachter van het Fort Uitermeer. Hij was op 14 maart 1884 te Ellewoutsdijk geboren en overleed op 14 augustus 1958 te Utrecht.

Hij werd in 1928 genoemd (als P.M. Wolsing) in een krantenartikel vanwege zijn medewerking aan een reddingsactie van drie jongens die onder het ijs van de Vecht waren gekomen. Als dank voor alle hulp kreeg hij van de familie een sleetje en daar hebben zijn kleinkinderen vaak op gezeten.

 

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
BudgetGift.nl Goedkoop, vakkundig en snel. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)